BARABASZ, A. PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986). Rocznik Integracji Europejskiej, n. 10, p. 317-334, 31 grudz. 2016.