PRZYBYLSKA-MASZNER, B. Uwarunkowania kształtowania priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec państw Azji Centralnej po roku 2012. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 10, p. 353-370, 31 grudz. 2016.