FIEDLER, R. Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 10, p. 371-379, 31 grudz. 2016.