WOJNICZ, L. Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 10, p. 397-412, 31 grudz. 2016.