TKACHUK, A. Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej i jej znaczenie dla handlu światowego. Studium przypadku Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 10, p. 481-496, 31 grudz. 2016.