KRUK, A. Hans-Gert Pöttering, Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga. Rocznik Integracji Europejskiej, n. 10, p. 511-514, 31 grudz. 2016.