BARTKOWIAK, ŁUKASZ. 2007. „Relacje Unii Europejskiej Z państwami Afryki, Karaibów I Pacyfiku”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 1 (grudzień), 95-124. https://doi.org/10.14746/rie.2007.1.5.