KAKAREKO, KSENIA. 2008. „Audiowizualne usługi Medialne W świetle Dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego I Rady”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 2 (grudzień), 333-44. https://doi.org/10.14746/rie.2008.2.20.