WĘC, JANUSZ J. 2009. „Reforma Systemu Instytucjonalnego Unii Europejskiej Przewidywana W Traktacie lizbońskim”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 3 (grudzień):47-66. https://doi.org/10.14746/rie.2009.3.3.