TOMASZYK, MIKOŁAJ J. 2009. „Proces Ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – Casus Irlandii, RFN, Polski, Czech I Wielkiej Brytanii”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 3 (grudzień):279-94. https://doi.org/10.14746/rie.2009.3.15.