STOLARCZYK, MIECZYSŁAW. 2010. „Polska I Niemcy Wobec Polityki Wschodniej Unii Europejskiej I stosunków Z Rosj W Pierwszej Dekadzie XXI Wieku”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 4 (grudzień), 29-66. https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.2.