LAKOMY, MIRON. 2013. „Unia Europejska Wobec zagrożeń Dla bezpieczeństwa Teleinformatycznego - Zarys Problemu”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 7 (grudzień), 129-46. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.9.