TOMASZYK, MIKOŁAJ J. 2008. „Andrzej Podraza, Unia Europejska W Procesie Reform Traktatowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, Ss. 708.”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 2 (grudzień), 386-89. https://doi.org/10.14746/rie.2008.2.26.