KAMPROWSKI, RAFAŁ. 2013. „Paulina Olechowska, Akcesja Polski Do Unii Europejskiej Na łamach Prasy Regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, Ss. 284.”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 7 (grudzień), 437-39. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.34.