MORACZEWSKA, ANNA. 2018. „Hybrydowość Granic Unii Europejskiej W środowisku międzynarodowym”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 11 (lipiec), 27-38. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.3.