OLSZEWSKI, PAWEŁ, i ADRIAN CHOJAN. 2018. „Rywalizacja Unii Europejskiej I Rosji Na Obszarze Bałkanów Zachodnich”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 11 (lipiec), 135-46. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.10.