Szynol, Monika. 2019. „Integracja Bośni I Hercegowiny Z Unią Europejską: Szanse, Wyzwania I Perspektywy”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 12 (luty), 225-42. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.15.