Żarna, Krzysztof. 2019. „Przystąpienie Słowacji Do Unii Europejskiej”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 12 (luty), 323-32. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.22.