Sus, Monika. 2019. „Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej Do Spraw Zagranicznych I Polityki Bezpieczeństwa Jako przedsiębiorca Polityczny. Propozycja podejścia Badawczego”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 13 (grudzień):61-72. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.4.