Cziomer, Erhard. 2019. „Wyzwania kształtowania Nowego porządku międzynarodowego Dla Polityki Niemiec Wobec Rosji W Drugiej Dekadzie XXI Wieku”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 13 (grudzień):189-202. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.14.