Cianciara, Agnieszka K. 2019. „Od Ambitnego świętoszka Do Rozczarowanego Buntownika. Jak wyjaśnić Zmianę Polskiej Narracji O Integracji Europejskiej”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 13 (grudzień):295-309. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.21.