Ratajczak, Anna. 2019. „R. M. Czarny, O. Filipec, M. Grzybowski, Drogi państw Nordyckich Do Unii Europejskiej, Wydawca: Compus, Kielce–Trnava 2018, Ss. 168.”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 13 (grudzień), 366-67. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.28.