Grosse, Tomasz Grzegorz. 2020. „Postrzeganie Polskiej Demokracji W ujęciu porównawczym W Odniesieniu Do procesów Integracji Europejskiej”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14 (grudzień), 9-23. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.1.