Popiuk-Rysińska, Irena. 2020. „Suwerenność państw W międzynarodowych Organizacjach Integracyjnych”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14 (grudzień), 51-63. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.3.