Czub, Jarosław Filip. 2020. „Reprezentacja aktorów niepaństwowych W Unii Europejskiej a Polska Racja Stanu”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14 (grudzień), 85-99. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.5.