Grabina, Ganna. 2020. „Wpływ Propagandy Rosyjskiej Na międzypaństwowe Relacje Unii Europejskiej Z państwami Europy Wschodniej: Na przykładzie Ukrainy I Polski”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14 (grudzień):113-23. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.7.