Trojanowska-Strzęboszewska, Monika. 2020. „Polityka Unii Europejskiej Wobec Nieregularnej Imigracji”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14 (grudzień), 167-86. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.11.