Niedźwiecki, Artur. 2020. „Co Po Unii? Polska a Procesy (dez)integracyjne W Europie”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14 (grudzień), 199-213. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.13.