Gierat-Bieroń, Bożena. 2020. „Relacje zewnętrze Unii Europejskiej W Dziedzinie Kultury. Słabości Polityki”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14 (grudzień):227-48. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.15.