Karolak-Michalska, Magdalena. 2020. „Procesy Etnopolityczne Jako Jedno Z Uwarunkowań zarządzania Etnopolityką W państwach Europy Wschodniej a bezpieczeństwo Subregionu”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14 (grudzień), 311-24. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.20.