Bartkowiak, Marcin, i Anna Ratajczak. 2020. „Niemcy 30 Lat Po Zjednoczeniu – Aspekt społeczno-Demograficzny I Gospodarczy”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14 (grudzień), 359-72. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.23.