Przybylska-Maszner, Beata. 2020. „Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej – Kompetencje Formalne I Nieformalne W świetle Postanowień Traktatu lizbońskiego I Praktyki działań”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14 (grudzień):373-89. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.24.