Ratajczak, Anna. 2020. „Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk (red.), Kryzysy W Unii Europejskiej W Drugiej Dekadzie XXI Wieku. Uwarunkowania – Przebieg – Implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, Ss. 566.”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 14 (grudzień), 396-98. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.27.