Łaźniewska, Ewa, Izabela Janicka, i Tomasz Górecki. 2021. „Kryteria Oceny aktywności Gmin Przygranicznych W Kierunku «green Smart city»”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 15 (grudzień):195-213. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.13.