Wesołowska, Anna. 2014. „Book Reviews: Między Polityką a Rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej W Analizie ekonomistów I politologów, Pod Red. Tomasza Grzegorza Grossa, Uczelnia Łazarskiego,Warszawa 2013, Ss. 242.”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 8 (styczeń), 430-31. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.31.