Wawrowska, Hanna. 2015. „Kultura I Dyplomacja Kulturalna Unii Europejskiej Na przykładzie Programu «Kreatywna Europa». Analiza Politologiczna”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 9 (czerwiec), 551-65. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.32.