Przybylska-Maszner, Beata. 2016. „Uwarunkowania kształtowania priorytetów Polityki Zagranicznej Unii Europejskiej Wobec państw Azji Centralnej Po Roku 2012”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 10 (grudzień), 353-70. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.22.