Fiedler, Radosław. 2016. „Unia Europejska Na Rzecz Demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania I Efekty”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 10 (grudzień), 371-79. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.23.