Wojnicz, Luiza. 2016. „Przyszłość Polityki Ekspedycyjnej Unii Europejskiej W Ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa I Obrony”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 10 (grudzień), 397-412. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.25.