Tkachuk, Aristom. 2016. „Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej I Jej Znaczenie Dla Handlu światowego. Studium Przypadku Transatlantyckiego Partnerstwa W Dziedzinie Handlu I Inwestycji”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 10 (grudzień), 481-96. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.30.