MICKIEWICZ, P. (2007) „Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony ery «globalnego nie-pokoju»1. Koncepcje i praktyczna implementacja na początku XXI wieku”, Rocznik Integracji Europejskiej, (1), s. 75-93. doi: 10.14746/rie.2007.1.4.