FORMUSZEWICZ, R. (2007) „Między słowami – polska i niemiecka wizja integracji europejskiej w deklaracji berlińskiej”, Rocznik Integracji Europejskiej, (1), s. 187–199. doi: 10.14746/rie.2007.1.9.