KAŹMIERCZAK, M. (2008) „Integracja europejska w perspektywie teorii gier wielokrotnych. Wybrane zagadnienia”, Rocznik Integracji Europejskiej, (2), s. 317-332. doi: 10.14746/rie.2008.2.19.