KAKAREKO, K. (2008) „Audiowizualne usługi medialne w świetle dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady”, Rocznik Integracji Europejskiej, (2), s. 333-344. doi: 10.14746/rie.2008.2.20.