WĘC, J. J. (2009) „Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej przewidywana w Traktacie lizbońskim”, Rocznik Integracji Europejskiej, (3), s. 47–66. doi: 10.14746/rie.2009.3.3.