HOFFMANN, T. (2009) „Kontrowersje wokół Traktatu lizbońskiego”, Rocznik Integracji Europejskiej, (3), s. 255-278. doi: 10.14746/rie.2009.3.14.