TOMASZYK, M. J. (2009) „Proces ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – casus Irlandii, RFN, Polski, Czech i Wielkiej Brytanii”, Rocznik Integracji Europejskiej, (3), s. 279–294. doi: 10.14746/rie.2009.3.15.