KAŹMIERCZAK, M. (2009) „Bunt mas w zjednoczonej Europie”, Rocznik Integracji Europejskiej, (3), s. 333-354. doi: 10.14746/rie.2009.3.18.