STOLARCZYK, M. (2010) „Polska i Niemcy wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej i stosunków z Rosj w pierwszej dekadzie XXI wieku”, Rocznik Integracji Europejskiej, (4), s. 29–66. doi: 10.14746/rie.2010.4.2.