KIWERSKA, J. (2010) „USA–Unia Europejska. Stan i perspektywy relacji transatlantyckich”, Rocznik Integracji Europejskiej, (4), s. 67-86. doi: 10.14746/rie.2010.4.3.